autoškola krátký

Jana Masaryka 49, Praha 2 - Vinohrady

Otevírací doba

Po — Čt: 9 — 18, Pá: 9 — 13

+420 222 511 408

e-mail: auto-kratky@cmail.cz

Školení řidičů referentů

Řidiči firemních vozidel, kteří nespadají do školení řidičů profesionálů, mají dle Zákoníku práce povinnost zúčastnit se referentského školení řidičů a následného ověření znalostí. Tato povinnost se týká každého řidiče, který řídí vozidlo při výkonu svého zaměstnání, a to včetně soukromých vozidel použitých pro pracovní potřeby.

Zaměstnavatel je dle Zákoníku práce povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Zaměstnavatel dále určuje četnost a obsah školení a způsob ověřování znalostí. Školení referentů musí být prováděno opakovaně.

Referentské školení

Na naší pražské pobočce školíme jak řidiče referenty, tak i řidiče profesionály. Mimo učitelů výuky a výcviku má autoškola k dispozici také specializované lektory školení řidičů. Jejich hlavní náplní práce je věnovat pozornost všem novinkám se kterými se řidiči vozidel mohou na silnicích setkat.

Jak se přihlásím na školení?

Pokud máte zájem o kurz pro řidiče referenty, zavolejte nám nebo se za námi osobně zastavte. Rádi Vám poskytneme veškeré informace o obsahu a průběhu referentského školení, výstupních dokumentech a platebních podmínkách. Autoškola Praha provádí referentská školení jak individuálně pro jednotlivce, tak i pro firmy formou kurzů.

Firemní kurzy

Pro malé i velké firmy nabízíme možnost provedení kurzu firemního školení řidičů referentů. Firemní kurzy je možno provést i v místě určeném klientem, tedy například přímo ve vaší firmě. Pokud nemáte k dispozici prostory, kde by školení mohlo proběhnout, autoškola Praha vám nabízí možnost absolvovat kurz v našich učebnách na Vinohradech.

Školení provádí specializovaní lektoři pro školení řidičů s dlouholetými zkušenostmi. Dlouhodobě školíme zaměstnance významných obchodních společností, máme zkušenosti s výjezdy na firemní akce a školením prostřednictvím videokonferencí. Každé školení připravujeme tak, aby bylo pro klienta co nejlépe srozumitelné a názorné.

I v roce 2018 stále zastáváme názor, že e-learning nikdy plně nenahradí prezenční formu školení. Fakt, že se naše firemní klientela neustále rozrůstá, nás utvrzuje v tom, že jdeme správnou cestou.

Na termínu a místě konání školení referentů je nutné se předem domluvit buď prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky na čísle 222 511 408. Doporučujeme Vám plánovat školení alespoň s měsíčním předstihem.

Nahoru