autoškola krátký

Jana Masaryka 49, Praha 2 - Vinohrady

Otevírací doba

Po — Čt: 9 — 17, Pá: 9 — 13

+420 222 511 408

e-mail: auto-kratky@cmail.cz

Jak se přihlásit

Pokud jste se rozhodli přihlásit k výuce a výcviku do naší autoškoly, musíte splnit podmínky dané zákonem, a to zejména:

  • podat písemnou Žádost o přijetí k výuce a výcviku
  • podat Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • splnit věkový limit pro příslušnou skupinu (výuku a výcvik lze začít 18 měsíců před dovršením věku)
  • mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, případně prokázat vazby na území ČR
  • nemít uložený zákaz řízení motorových vozidel atp. (čestné prohlášení je součástí žádosti)
  • v případě rozšiřující výuky a výcviku být držitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

Žádost o přijetí k výuce a výcviku je třeba řádně vyplnit a podepsat. Žadatel mladší 18 let nesmí zapomenout na podpis zákonného zástupce, u žadatele mladšího 15 let musí být podpis zákonného zástupce úředně ověřen.

Žádost o přijetí k výuce a výcviku se tiskne na jeden list papíru. Žádost o přijetí k výuce a výcviku si můžete stáhnout zde.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Lékařský posudek vyplňuje a potvrzuje praktický lékař (případně lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb) a v den podání přihlášky nesmí být starší více jak 3 měsíce!

Lékařský posudek si můžete stáhnout zde.

Nahoru