autoškola krátký

Jana Masaryka 49, Praha 2 - Vinohrady

Otevírací doba

Po — Čt: 9 — 18, Pá: 9 — 13

+420 222 511 408

e-mail: auto-kratky@cmail.cz

Řidičský průkaz pro skupinu D

Autoškola Praha provádí výuku a výcvik pro získání řidičského průkazu skupiny D. Ve spolupráci s Úřady práce provádíme rekvalifikační kurzy. Výcvikový autobus Karosa přímo vlastníme a je využíván pouze k výuce a výcviku našich žáků. Na zahájení kurzu se u nás nečeká!

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

  • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku
  • Lékařský posudek potvrzený praktickým lékařem (nesmí být starší více jak 3 měsíce)
  • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (případně prokázání vazeb)
  • Zaplacení první splátky ve výši min. 3.000,- Kč
  • Držení řidičského oprávnění pro skupinu B

Vzhledem k vysokému počtu praktických jízd při výcviku D z B doporučujeme všem žadatelům zvážit možnost podrobit se nejprve výuce a výcviku pro získání skupiny C a následně rozšiřovat na D z C. Možná budete překvapeni, že cenový rozdíl mezi oběma variantami není velký...

Věkový limit pro skupinu D

  • 24 let
  • 21 let - při současném absolvování vstupního školení pro získání profesního průkazu řidiče, zaměstnanci vybraných bezpečnostních složek, opraváři vozidel

Závěrečné zkoušky lze absolvovat až po dovršení věku. Výuka a výcvik může být zahájena 18 měsíců před dovršením věku. O možnosti získat řidičský průkaz pro skupinu D dříve jak ve 24 letech se prosím informujte osobně v naší kanceláři nebo telefonicky na 222 511 408.

Co lze řídit se skupinou D

  • Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Výcviková vozidla

Autoškola Praha používá pro výcvik skupiny D autobus Karosa Recréo, který byl pro potřeby autoškoly přestavěn ve Francii. Tato profesionální přestavba poskytuje maximální komfort učiteli, který tak má žáka vždy pohodlně pod kontrolou a kromě druhého ovládní spojky a brzdy má k dispozici i vlastní ovládací prvky na osvětlení vozidla, výstražné zvukové znamení atp. Výcvikový nákladní automobil parkujeme v areálu Kovošrotu, ulice Ke Kablu, Praha 10. Zde také začínají hodiny výcviku pro získání řidičského průkazu pro skupinu D.

Výukové prostory

Naše učebny najdete na adrese: Jana Masaryka 49, Praha 2. Kromě výukových prostor, jsou žákům k dispozici tabule pro názorné výkresy, projekce pomocí LCD a velké množství výukových pomůcek (včetně modelů).

Dárkové poukazy

Chcete darovat kurz pro získání řidičského průkazu jako dárek? Vystavujeme dárkové poukazy. Tyto poukazy lze využít i pro nákup kondičních jízd. Více informací se dozvíte na stráce Dárkové poukazy.

Převod z jiné autoškoly

K výuce a výcviku přijímáme i žáky z jiných autoškol. O podmínkách převodu z jiné autoškoly se informujte osobně v naší kanceláři, nebo telefonicky na: 222 511 408.

Profesní průkaz řidiče

Většina držitelů řidičského průkazu pro skupinu C bude pro výkon povolání řidiče muset získat ještě také profesák. Vstupní školení na zisk profesního průkazu můžete v našem Akreditovaném školícím středisku absolvovat již v průběhu výuky a výcviku pro získání řidičského průkazu skupiny C. Více informací naleznete na stránce školení řidičů profesionálů, O případné možnosti cenového zvýhodnění se informujte osobně v kanceláři naší autoškoly.

Elektronické testy (eTesty)

Soubor všech otázek určený k procvičování na závěrečnou zkoušku z předpisů o provozu vozidel a zdravotnické přípravy najdete na této adrese: http://etesty2.mdcr.cz/.

Informace pro žadatele o skupinu D

Výuky a výcviku pro získání skupiny D se může zůčastnik každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být stařší více jak 3 měsíce a musí být potvzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

Další podmínkou je zaplacení alespoň první splátky ve výši minimálně 3.000,- Kč.

Každý žadatel, který se hodlá přihlásit k výuce a výcviku pro získání skupiny D musí být držitelem minimálně skupiny B. 

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovršení 24. let věku. V kombinaci s profesním průkazem lze získat skupinu D již od 21. let.

SPOLUPRACUJEME S ÚŘADY PRÁCE

Naše autoškola dlouhodobě spolupracuje s Úřady práce z celé ČR. Pořádáme rekvalifikační kurzy na získání řidičských průkazů skupin C,C+E,D a profesních průkazů řidiče. V případě že máte zájem o rekvalifikaci a nevíte si rady, zavolejte. Poradíme Vám jak postupovat, aby Úřad práce Vámi zvolenou rekvalifikaci zajistil a zaplatil.

VYSTAVUJEME DÁRKOVÉ POUKAZY !!

Pokud chcete darovat kurz v autoškole jako dárek, nabízíme Vám vystavení dárkových poukazů. Tyto dárkové poukazy lze využít i pro nákup kondičních jízd.

PŘEVOD ŽÁKA Z JINÉ AUTOŠKOLY

K výuce a výcviku přijímáme i žáky z jiných autoškol. Při převodu před ukončením výuky a výcviku je potřeba přinést s sebou původní žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti (vydají Vám v autoškole, kde hodláte ukončit výuku a výcvik). Dále je potřeba přinést potvrzení o částečném absolvování výuky a výcviku. Žákům, kteří absolvovali neúspěšně závěrečnou zkoušku, postačí pro převod původní žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

ZKUŠEBNÍ TESTY

Zkušební testy z pravidel silničního provozu probíhají pomocí výpočetní techniky. Zkoušet zkušební testy a procházet testové otázky můžete na této adrese: http://etesty2.mdcr.cz/ .

JAKÉ VOZIDLO LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU D

Motorové vozidlo určené pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.

VÝCVIKOVÉ VOZIDLO

K výcviku skupiny D používá naše autoškola autobus Karosa LC 736.

VÝUKOVÉ PROSTORY

Naše autoškola nabízí žákům dvě učebny, k dispozici je žákům tabule pro názorné výkresy, projekce pomocí LCD a velkým množství výukových pomůcek (včetně modelů).

Ke stažení

Nahoru