autoškola krátký

Jana Masaryka 49, Praha 2 - Vinohrady

Otevírací doba

Po — Čt: 9 — 17, Pá: 9 — 13

+420 222 511 408

e-mail: auto-kratky@cmail.cz

Příprava učitelů autoškol

Chtěli byste pracovat jako učitel autoškoly? Pak musíte absolvovat základní školení pro učitele výuky a výcviku a úspěšně složit závěrečnou zkoušku.

Učitelské kurzy pořádané naší autoškolou mají dlouholetou tradici. Preferujeme kvalitu, nikoliv kvantitu!

Kurzy pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly zahajujeme individuálně dle počtu uchazečů. Zpravidla 2x ročně. Výuka je organizována formou kurzu v délce trvání cca. 2-4 měsíce, a to v odpoledních nebo večerních hodinách.

O plánovaných termínech zahájení nových učitelských kurzů se informujte v naší kanceláři.

Novinka od 1. 1. 2024 - chcete-li získat učitelské oprávnění pro praktický výcvik, postačí vám pouze ukončené střední vzdělání. Podmínka mít ukončené vzdělání strojního nebo dopravního oboru byla zrušena!

Držitel profesního osvědčení učitele autoškoly

 • minimálně 24 let
 • profesní osvědčení úplné - střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, profesní osvědčení pro praktický výcvik - ukončené střední vzdělání
 • minimálně 3 roky držitel řidičského oprávnění skupin pro které bude provádět výcvik
 • 3 roky zpětně bez uložení trestu v podobě zákazu řízení motorových vozidel
 • úspěšné absolvování dopravních psychotestů
 • absolvování základního školení pro učitele výuky a výcviku
 • úspěšné složení závěrečné zkoušky

Profesní osvědčení pro výuku praktického výcviku - tzv. malý učitelák

 • možnost provádět praktický výcvik v řízení vozidla a praktický výcvik údržby vozidla
 • méně náročná příprava
 • cenově výhodnější varianta
 • doporučujeme všem začínajícím učitelům

Profesní osvědčení úplné - tzv. velký učitelák

 • možnost provádět výuku i výcvik
 • velmi náročná příprava a závěrečné zkoušky

Rozšíření profesního osvědčení

 • možnost rozšířit stávající profesní osvědčení o další skupinu nebo skupiny ŘO
 • možnost rozšířit malé učitelské oprávnění na velké

Závěrečné zkoušky

Zkoušky učitelů výuky a výcviku provádí krajský úřad. Při zkoušce musí žadatel předložit následující dokumenty:

 • platný doklad totožnosti
 • platný řidičský průkaz
 • platné profesní osvědčení (je-li žadatel jeho držitelem)
 • výpis z evidenční karty řidiče (originál, nesmí být starší více jak 30 dní)
 • doklad o dosaženém vzdělání (originál a obyčejná kopie)
 • doklad o úspěšném absolvování dopravně psychlogického vyšetření (pouze při získání prvního profesního osvědčení)
Nahoru