autoškola krátký

Jana Masaryka 49, Praha 2 - Vinohrady

Otevírací doba

Po — Čt: 9 — 17, Pá: 9 — 13

+420 222 511 408

e-mail: auto-kratky@cmail.cz

Výměna zahraničního ŘP

Držitelé zahraničního řidičského průkazu který není možné vyměnit za český řidičský průkaz mohou nově náš řidičský průkaz získat na základě úspěšně absolvovaného přezkoušení z odborné způsobilosti a doložení zdravotní způsobilosti.

Povinnost výměny řidičského průkazu se nejčastěji týká cizinců, kterým byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 1 rok.

Přihlášení k přezkoušení pro výměnu zahraničního ŘP

K přezkoušení odborné způsobilosti žadatele přihlašuje autoškola. Přihlášení do autoškoly je možné ná základě předložení:

  • řádně vyplněné Žádosti o přijetí k výuce a výcviku
  • předložení platného řidičského průkazu který neodpovídá Úmluvám o silničním provozu (Vídeň 1968, Ženeva 1949) ani není uznáván Českou republikou

Všem žadatelům o výměnu zahraničního řidičského průkazu doporučujeme předem konzultovat situaci s učitelem naší autoškoly, který žadateli na základě zjištěných skutečností doporučí nejvhodnější postup jak získat náš řidičský průkaz!

Přezkoušení z odborné způsobilosti

Přezkoušení z odborné způsobilosti žadel vykonává v následujícím rozsahu:

  • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (test)
  • zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (vykonává žadatel o řidičské oprávnění pro sk. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)
  • zkouška z praktické jízdy

Výuka a výcvik v autoškole

Zákon 247/2000 Sb. nepředepisuje žadateli před absolvováním přezkoušení z odborné způsobilosti absolvovat kontrétní počet hodin výuky a výcviku. S ohledem na náročnost přezkoušení a odlišnosti v pravidlech provozu nabízíme žadatelům o výměnu zahraničního řidičského průkazu přípravný kurz obsahující:

  • 1 hodinu konzultace zaměřená na předpisy o provozu vozidel
  • 2 hodiny výcviku v řízení vozidla
  • výukové materiály v AJ

Cena za přípravný kurz k výměně zahraničního řidičského průkazu je uvedena v ceníku.

V současné době poskytujeme přípravný kurz pro výměnu zahraničního řidičského průkazu pouze v anglickém jazyce.

Nahoru