autoškola krátký

Jana Masaryka 49, Praha 2 - Vinohrady

Otevírací doba

Po — Čt: 9 — 17, Pá: 9 — 13

+420 222 511 408

e-mail: auto-kratky@cmail.cz

Školení řidičů referentů

Řidiči firemních vozidel mají dle Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů povinnost zúčastnit se referentského školení řidičů a následného ověření znalostí. Tato povinnost se týká každého řidiče, který řídí vozidlo při výkonu svého zaměstnání, a to včetně soukromých vozidel použitých pro pracovní potřeby.

Zaměstnavatel je dle Zákoníku práce povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Zaměstnavatel dále určuje četnost a obsah školení a způsob ověřování znalostí. Školení referentů by mělo být prováděno opakovaně.

Jak se přihlásit na školení?

Pokud máte zájem o školení řidičů referentů, zavolejte nám nebo se za námi osobně zastavte. Rádi vám poskytneme veškeré informace o obsahu a průběhu referentského školení, výstupních dokumentech a platebních podmínkách. Autoškola Praha provádí referentská školení jak individuálně pro jednotlivce, tak i pro firmy formou hromadných kurzů.

Firemní kurzy

Pro malé i velké firmy nabízíme možnost provedení kurzu firemního školení řidičů referentů. Firemní kurzy je možno provést i v místě určeném klientem, tedy například přímo ve vaší firmě. Pokud nemáte k dispozici prostory, kde by školení mohlo proběhnout, Autoškola Praha vám nabízí možnost absolvovat kurz v naší učebně na Vinohradech.

Školení provádí lektoři s dlouholetými zkušenostmi. Dlouhodobě školíme zaměstnance významných obchodních společností, včetně videokonferencí a zkušebních jízd. Každé školení připravujeme s maximální péčí tak, aby bylo pro posluchače co nejvíce srozumitelné a názorné.

I přes velký rozmach e-learningu zastáváme názor, že tato forma školení nikdy plně nenahradí školení prováděné prezenční formou. Fakt, že se naše firemní klientela neustále rozrůstá, nás utvrzuje v tom, že jdeme správnou cestou.

Na termínu a místě konání školení referentů je nutné se předem domluvit buď prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky na čísle 222 511 408. Doporučujeme Vám plánovat školení alespoň s měsíčním předstihem.

Nahoru