autoškola krátký

Jana Masaryka 49, Praha 2 - Vinohrady

Otevírací doba

Po — Čt: 9 — 17, Pá: 9 — 13

+420 222 511 408

e-mail: auto-kratky@cmail.cz

Školení začínajících řidičů

Novinka od 1. 1. 2024

Řidič který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, je povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů.

Pozor!! Tato forma "řidičáku na zkoušku" platí pro všechny řidiče, kteří mají své první řidičské oprávnění udělené méně než 2 roky. Tedy i pro řidiče kteří řidičské oprávnění získali před datem 1. 1. 2024!

Pokud začínající řidič spáchal přestupek nebo trestný čin, za který je mu zaznamenáno 6 bodů, bude registrem řidičů vyzván k tomu, aby absolvoval dopravně psychlogický pohovor a školení začínajících řidičů. Pokud řidič nepředloží registru řidičů potvrzení o absolvování dopravně psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů do 3 měsíců od doručení výzvy, pozbyde řidičské oprávnění.

Pokud bude řidiči v souvislosti s přestupkem za 6 bodů vysloven zákaz činnosti a řidič pozbyde řidičské oprávnění, musí také absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů. Pokud od pozbytí řidičského oprávnění uplyne více než 1 rok, musí řidič absolvovat proces vrácení ŘP, tedy dopravní psychostesty a přezkoušení z odborné způsobilosti.

Dopravně psychologický pohovor

Dopravně psychologický pohovor absolvuje řidič u dopravního psychologa.

Školení začínajících řidičů

Školení začínajících řidičů absolvuje řidič v autoškole.

Řidič je povinen předložit autoškole výpis svých údajů z registru řidičů který není starší více jak 30 dní.

Školení se provádí v rozsahu:

  • teorie - 1 vyučovací hodina
  • praktická jízda - 3 vyučovací hodiny
  • vyhodnocení - 1 vyučovací hodina

Potřebujete absolvovat školení začínajících řidičů? Kontaktujte nás pro více informací!

Nahoru