autoškola krátký

Jana Masaryka 49, Praha 2 - Vinohrady

Otevírací doba

Po — Čt: 9 — 17, Pá: 9 — 13

+420 222 511 408

e-mail: auto-kratky@cmail.cz

Skupina B od 17 let

Od 1. 1. 2024 smí žadatel o řidičské oprávnění absolvovat závěrečnou zkoušku a získat řidičský průkaz na skupinu B již od 17 let. S udělením řidičského oprávnění musí souhlasit jeho zákonný zástupce.

Výuka a výcvik v autoškole probíhá běžným způsobem.

Po získání řidičského oprávnění smí řidič do dosažení 18 let řídit vozidlo skupiny B jen pod dohledem mentora (který je jako mentor zapsaný v registru řidičů a s funkcí mentora souhlasí).

Mentor

  • řidičské oprávnění skupiny B více jak 10 let
  • posledních 5 let nepřetržitě držitel řidičského oprávnění na skupinu B
  • nesmí mít aktuálně zadržený řidičský průkaz
  • v bodovém systému aktuálně 0 bodů

Povinnosti mentora

  • Mentor je povinen sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování řidiče, a v případě potřeby poskytnout řidiči radu.
  • Mentor není oprávněn zasahovat do ovládání vozidla.
  • Mentor nesmí vykonávat doprovod pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo když je jeho schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu.
  • Mentor nesmí vykonávat doprovod pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo když je jeho schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu.

Řidič v režimu L17 smí mít v registru řidičů zapsány nejvýše 4 mentory.

Pozor! Režim L17 platí pouze na území ČR a nelze ho využívat při cestách do zahraničí.

 

Více informací lze nalézt v Zák. 361/2000 Sb., § 83a.

Nahoru