autoškola krátký

Jana Masaryka 49, Praha 2 - Vinohrady

Otevírací doba

Po — Čt: 9 — 17, Pá: 9 — 13

+420 222 511 408

e-mail: auto-kratky@cmail.cz

Závěrečné zkoušky

Po ukončení výuky a výcviku se žadatel o řidičské oprávnění podrobuje zkoušce z odborné způsobilosti.

 

Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, se skládá z těchto částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (test)
 • zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (vykonává žadatel o řidičské oprávnění pro sk. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)
 • zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem

 

Výsledek každé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“.

Opakované zkoušky

Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce, může tuto zkoušku nejvýše dvakrát opakovat. Neuspěje-li žadatel ani při druhé opakované zkoušce, musí se před další zkouškou podrobit:

 • nové výuce - pokud 3x neprospěl u zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy
 • nové výuce o ovládání a údržbě vozidla - pokud 3x neprospěl u zkoušky ze znalostí ovládání a údržby vozidla
 • novému výcviku v řízení vozidla - pokud 3x neprospěl u zkoušky z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem

Po absolvování nové výuky nebo nového výcviku smí žadatel o řidičské oprávnění zkoušku, ve které neuspěl, opakovat nejvýše třikrát. Neuspěje-li ani při těchto opakovaných zkouškách, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Neuspěje-li žadatel o řidičské oprávnění při zkouškách do doby 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky navazující na absolvování výuky a výcviku v plném rozsahu, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Doplňovací zkouška

Doplňovací zkouška je zkouška pouze z praktické jízdy. Doplňovací zkoušku vykonává žadatel který chce:

 • získat skupinu A2 (pokud je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A1)
 • získat skupinu A (pokud je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2)
 • získat skupinu B v rozšířeném rozsahu - tzv. B96
 • zrušit omezení řidičského oprávnění pouze pro vozidla s automatickou převodovkou

Poplatky za zkoušky hrazené MHMP

 • 700,- Kč - zkouška z odborné způsobilosti
 • 100,- Kč - opakovaná zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy
 • 200,- Kč - opakovaná zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla
 • 400,- Kč - opakovaná zkouška z praktické jízdy

 

Nahoru