autoškola krátký

Jana Masaryka 49, Praha 2 - Vinohrady

Otevírací doba

Po — Čt: 9 — 17, Pá: 9 — 13

+420 222 511 408

e-mail: auto-kratky@cmail.cz

Řidičský průkaz pro skupiny AM, A1, A2, A

Provádíme výcvik k získání skupin AM, A1, A2 a A! Výuka a výcvik k získání řidičského oprávnění na motocykl je časově a organizačně velmi náročná. S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme všem uchazečům přihlásit se co nejdříve, ideálně ještě před zahájením nadcházející motorkářské sezóny.

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

 • vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • lékařský posudek potvrzený praktickým lékařem (nesmí být starší více jak 3 měsíce)
 • obvyklé bydliště na území ČR nebo studium na území ČR v délce alespoň 6 měsíců
 • nevyslovený zákaz řízení motorových vozidel, nebýt držitelem ŘP z jiného členského státu EU atp.
 • zaplacení první splátky ve výši min. 50% z celkové ceny výcviku

Věkové limity

 • AM - 15 let
 • A1 - 16 let
 • A2 - 18 let
 • A - 24 let nebo 20 let (dva roky držení A2)

Závěrečnou zkoušku lze absolvovat až po dovršení věku. Výuka a výcvik může být zahájena nejdříve 18 měsíců před dovršením předepsaného věku.

Co lze řídit se skupinami AM, A1, A2 a A

 • AM - dvoukolová, tříkolová a čtyřkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h
 • A1 - lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW (poměr výkon/hmotnost max. 0,1 kW/kg), tříkolová motorová vozidla do 15 kW
 • A2 - motocykly o výkonu nejvýše 35 kW (poměr výkon/hmotnost max. 0,2 kW/kg) které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 • A - motocykly bez rozdílu výkonu, tříkolová motorová vozidla nad 15 kW, čtyřkolová vozidla do 15 kW a hmotnosti maxx 400 kg v nenaloženém stavu

Doplňovací zkouška na skupiny A2 a A

Žadatel, který je dva roky držitelem řidičského oprávnění na skupinu A1 může doplňovací zkouškou získat skupinu A2. Obdobně se postupuje u žadatele, který je dva roky držitelem skupiny A2 a chce získat skupinu A. Doplňovací zkouška je zkouška pouze z praktické jízdy (žadatel nemusí složit zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy - hovorově "test"). Pozor!! Pokud máte u skupiny A1 uveden harmonizovaný kód 79 (<=150 cm3), nelze skupinu A2 získat prostřednictvím doplňovací zkoušky.

Výcvikové motocykly

 • Jawa Travel
 • Suzuki GS
 • Suzuki GSF "Bandit"

Výukové prostory

Naše učebny najdete na adrese Jana Masaryka 49, Praha 2. Kromě výukových prostor, je žákům k dispozici tabule pro názorné výkresy, projekce pomocí LCD a velké množství výukových pomůcek (včetně modelů).

Dárkové poukazy

Chcete darovat kurz pro získání řidičského průkazu jako dárek? Vystavujeme dárkové poukazy. Tyto poukazy lze využít i pro nákup kondičních jízd. Více informací se dozvíte na stránce Dárkové poukazy.

Převod z jiné autoškoly

K výuce a výcviku přijímáme i žáky z jiných autoškol. Převod lze provést jak v průběhu výcviku, tak i v průběhu závěrečné zkoušky. O podmínkách převodu z jiné autoškoly se informujte osobně v naší kanceláři, nebo telefonicky na: 222 511 408, případně e-mailem na: auto-kratky@cmail.cz.

Elektronické testy (eTesty)

Soubor všech otázek určený k procvičování na závěrečnou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy najdete zde: http://etesty2.mdcr.cz/.

Ke stažení

Nahoru